TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY

Bagtyýarlyk döwrüniň ýaş alymlarynyň ylmy gadamlary (II goýberiliş). — A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013.